Milostí Boží jsem co jsem.
Co jsem vykonal,
k tomu mi bylo pomoženo
milostí Boží.
+ Josef kardinál Beran,
arcibiskup pražský

29. 12. 1888

Narozen v Plzni, první ze sedmi dětí

 

31. 10. 1907

Příjezd do Říma, začátek studia v české koleji Bohemicum

 

10. 6. 1911

Kněžské svěcení u sv. Jana v Lateránu v Římě

 

26. 6. 1912

Doktorát teologie v Římě a návrat do vlasti

1912 – 1929

Působení v pastoraci Chýše – Praha

1932

Rektor arcibiskupského semináře v Praze

6. 6. 1942

Zatčen gestapem a vězněn na Pankráci v Terezíně a v Dachau

29. 4. 1945

Osvobození koncentračního tábora Dachau americkou armádou vedenou plukovníkem Felixem. L. Sparksem

25. 5. 1945

Návrat do Prahy, nastoupil jako rektor arcibiskupského semináře

17. 4. 1946

Jmenován řádným profesorem Teologické fakulty UK

4. 11. 1946

Jmenován 33. arcibiskupem pražským

8. 12. 1946

Vysvěcen na biskupa ve Svatovítské katedrále

19. 6. 1949

Slavnost Božího Těla zmařena STB po které přichází internace v arcibiskupském paláci

1951- 1963

Internace (Roželov, Růžodol, Myštěves, Paběnice)

4. 10. 1963

Internace „na svobodě“ (Mukařov, Radvanov)

10. 1. 1965

Papež Pavel VI. jmenuje Josefa Berana kardinálem

17. 2. 1965

Povoluje se odjezd do Říma – návrat nežádoucí

25. 2. 1965

Převzetí odznaků kardinálské hodnosti v Římě – zapojení do práce II. Vatikánského koncilu

11. 4.- 11.5. 1966

Cesta po USA a Kanadě

1967

Zakoupení poutního domu Velehrad v Římě

17. 5. 1969

Kardinál Josef Beran umírá v nedožitých 81 letech, Řím – Nepomucenum