Papež povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana

 

Kardinál Josef Beran se vrátí zpět do vlasti – papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky. Papež tak učinil v souladu s poslední vůlí zesnulého kardinála, který zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství. Vláda v tehdejším Československu nepovolila převézt do vlasti tělo bývalého politického vězně nacistických okupantů i komunistického režimu.

 

kardinál Josef Beran

 

Pražským arcibiskupem se stal kardinál Beran roku 1946 po návratu do vlasti z Dachau, kde byl vězněn po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. V roce 1948, po komunistickém převratu, se Josef Beran odmítl podřídit komunistickému režimu. V očích věřících se stal hrdinou a symbolem odporu. V roce 1949, potom, co se pokusil přečíst v katedrále sv. Víta plné provokatérů – členů KSČ tzv. božítělový pastýřský list, který otevřeně odsuzoval komunistický režim, byl Josef Beran Státní bezpečností zatčen a po „domácím vězení“ v pražském Arcibiskupském paláci v letech 1949-51 pak až do roku 1963 internován na různých místech po celých Čechách.

V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad. Dne 25. února 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Státní správa povolila arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na slavnostní kreaci, při níž kardinálové obdrží červený biret (čtyřhranná pokrývka hlavy), jmenovací dekret a kardinálský prsten. Zatímco představitelé režimu nechávali Berana v přesvědčení, že se bude moci vrátit, cesta do Říma pro něj ve skutečnosti znamenala vyhoštění. V Římě, kam po delším rozhodování a s nadějí, že tak arcidiecéze získá vedení, nakonec odjel, se kardinál Beran zapojil do práce II. vatikánského koncilu. Dne 20. září 1965 na něm vystoupil s projevem O svobodě svědomí, v němž se mimo jiné vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa.

Když dne 17. května roku 1969 v Římě zemřel, komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti, a papež Pavel VI. proto rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Je jediným Čechem, kterému se této pocty dostalo. V současné době probíhá beatifikační proces kardinála Josefa Berana na diecézní úrovni.

 

Text převzat ze stránek pražského arcibiskupství.

 

Související

Celý životopis kardinála Josefa Berana.