Repatriace kardinála Josefa Berana

Repatriace kardinála Josefa Berana

Program repatriace Josefa kardinála Berana   20. DUBNA 18.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – doprovodný program 19.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – uctění památky kardinála Berana modlitbou 20.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – modlitební vigilie 21....