Podpořte nás

„Dar je projev lásky, lásky Boha k lidem nebo lidí k Bohu. Bůh dává člověku darem život a všechny schopnosti, talenty, aby je využil ke službě bližním. Jak se praví v Písmu – „blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).

 

Podpořte nás. Příspěvky určené na beatifikační proces kardinála Josefa Berana, posílejte prosím na číslo účtu 45301130/2700, pod variabilním symbolem 33 a do kolonky pro příjemce zprávy prosíme uveďte text Kardinál Beran.